Questionnaire (Polish)

Projekt poprawy bezpieczeństwa i obrony zagrożonych miejsc kultu i wspólnot religijnych (SOAR) ma na celu zidentyfikowanie obaw związanych z bezpieczeństwem miejsc kultu i społeczności religijnych w 7 krajach UE. Udział w niniejszej ankiecie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa miejsc kultu i wspólnot religijnych, dając dotkniętym osobom szansę wyrażenia swoich obaw i pragnień dotyczących poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowanie swoich wspólnot i miejsc kultu, jednocześnie zapewniając lepsze zrozumienie przez decydentów wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoją wspólnoty religijne.