Questionnaire (Dutch)

De verbetering van de beveiliging en de veerkracht van religieuze sites en gemeenschappen die risico lopen (SOAR), is een project dat ernaar streeft de bezorgdheden omtrent de veiligheid op religieuze sites en in religieuze gemeenschappen in zeven EU-landen te identificeren. Door deel te nemen aan deze enquête helpt u mee om de veiligheid van religieuze gemeenschappen en sites te verbeteren. Ze krijgen de kans om hun bezorgdheden en wensen voor een betere veiligheid en welzijn te uiten en tegelijkertijd krijgen ze een beter begrip van de veiligheidsuitdagingen voor religieuze sites waarmee beleidsmakers rekening houden.